Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017 (87) cz. 1

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
2 (1-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017

10 (9-18) Marek Jasztal More
2.

System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych

11 (19-29) Katarzyna Piotrowska More
3.

Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego

11 (31-41) Wanda Skoczylas More
4.

Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych

11 (43-53) Piotr Sołtyk More
5.

Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego

10 (55-64) Kazimiera Winiarska More
6.

Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej

9 (67-75) Anna Bartoszewicz More
7.

Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych

12 (77-88) Krzysztof Dziadek More
8.

Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego

8 (89-96) Piotr Oleksyk More
9.

Rozwój i doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach zainteresowania publicznego

14 (97-110) Elżbieta Szczepankiewicz More
10.

Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych

10 (111-120) Elżbieta Szczepankiewicz More
11.

Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej

8 (121-128) Jadwiga Wawer-Bernat More
12.

Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego

9 (131-139) Adam Bujak More
13.

Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

13 (141-153) Izabela Emerling More
14.

Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka

9 (155-163) Beata Iwasieczko More
15.

Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego

10 (165-174) Beata Zaleska More
16.

Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie

10 (177-186) Dariusz Kotarski More
17.

Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych

9 (187-195) Katarzyna Sojka More
18.

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

8 (197-204) Olga Szołno More
19.

Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie

11 (205-215) Kazimiera Winiarska More
20.

Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST

11 (217-227) Anna Zbaraszewska, Iwona Majchrzak More