Folia Oeconomica Stetinensia

ISSN: 1730-4237     eISSN: 1898-0198     DOI: 10.2478/foli
CC BY-SA 

Strona główna

Folia Oeconomica Stetinensia (FOS) jest czasopismem, w którym publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin nauk ekonomicznych. Celem czasopisma jest bycie źródłem wysokiej jakości badań związanych z makro- i mikroekonomią, ekonometrią, finansami i innymi obszarami nauk ekonomicznych. Językiem czasopisma i wszystkich artykułów jest język angielski.

Wszystkie artykuły poddawane są dwum recenzjom (dokonywamym przez recenzenta krajowego i zagranicznego) w systemie double-blind. Przed rozpoczęciem procesu wydawniczego są one sprawdzane przez przodujący system antyplagiatowy - CrossCheck.

Publikacja w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia jest nieodpłatna, a wszystkie opublikowane artykuły są dostępne w systemie Open Access.

Folia Oeconomica Stetinensia znajduje się na liście B czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor i ma 11 punktów według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona internetowa czasopisma jest prowadzona przez Sciendo i dostępna tutaj.