Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W AGROTURYSTYCE

Autorzy: Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Słowa kluczowe: turystyka wiejska agroturystyka opłacalność inwestycji powiat pułtuski
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (103-113)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q13 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zaprezentowanie rachunku opłacalności inwestycji w wybranym losowo gospodarstwie agroturystycznym położonym w powiecie pułtuskim. Do realizacji postawionego celu przeprowadzono badania w styczniu 2017 roku z wybranym losowo usługodawcą prowadzącym działalność agroturystyczną w gminie Gzy (powiat pułtuski). W opracowaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i jej techniki (kwestionariusz wywiadu). Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych w agroturystyce można policzyć stosując różne metody. Do najbardziej popularnych i najbardziej uniwersalnych można zaliczyć dyskontowe metody oceny pomysłów inwestycyjnych. Stosując metodę okresu zwrotu można zauważyć, że planowana inwestycja w agroturystyce w gminie Gzy powinna zwrócić się w okresie nie dłuższym niż cztery lata.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 2 (86), 243–260.
2.Dane Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pułtusku.
3.Dane Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
4.Dane Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
5.Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO.
6.Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego .
7.Marcysiak, T., Prus, P. (2017). Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function. W: Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors, Proceedings of the 26th International Conference, 13–15 September 2017 Prague, Czech Republic 2017 (s. 212–218). Praga.
8.McIntyre, E.V., Icerman, J.D. (1958). The Accounting Rate of Return – Appropriate for Small Businesses? American Journal of Small Business, 3 (9), 43.
9.Rogowski, W. (2008). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
10.Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
11.Tańska, H. Metody analizy projektu. Pobrane z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LcJ0OlvgGgwJ:wmii.uwm.edu.pl/~tanska/PISZ/Metody%2520analizy%2520projektu.ppt+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=safari (12.12.2017).
12.Wielewska, I., Sikorska, D. (2006). Agro- i ekoturystyka jako istotny paradygmat aktywizacji obszarów wiejskich. W: B. Mickiewicz (red.), Rozwój lokalny, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. T. 1 (s. 335–339). Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g757J_P5pS8J:fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics /6929165METODY%2520OCENY%2520PROJEKT%25C3%2593W%2520INWESTYCYJNYCH.doc+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&-gl=pl&client=safari (12.12.2017).