Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA

Autorzy: Agnieszka Chęcińska-Zaucha
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką

Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Danuta Kajrunajtys
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Słowa kluczowe: własność intelektualna innowacje MŚP patenty
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (15-25)
Klasyfikacja JEL: O14 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020”, Poddziałanie 2.3.4. „Ochrona Własności Przemysłowej” w kontekście nabywania przez podmioty sektora MSP praw własności intelektualnej. Przedmiotem analizy była odpowiedź na pytanie, w jaki sposób środki publiczne wspierają przedsiębiorców w procesie ochrony pracy twórczej. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań literaturowych oraz danych z postępu w realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boldrin, M., Levine, D.K. (2004). Rent Seeking and Innovation. Journal of Monetary Economics, 51 (1), 127–160.
2.Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967). Pobrane z: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20828/volume-828-I-11846English.pdf (18.08.2017).
3.Dinopoulos, E., Syropoulos, C. (2007). Rent Protection as a Barrier to Innovation and Growth. Economic Theory, 32, 309–332.
4.Furukawa, Y. (2007). The Protection of Intellectual Property Rights and Endogenous Growth: Is Stronger Always Better? Journal of Economic Dynamics & Control, 31 (11), 3644–3670.
5.Kajrunajtys, D. (2009). Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego. W: R. Wisła (red.), Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej (s. 132–150). Warszawa: Wydawnictwo Wiedzy i Innowacji.
6.Kołtuniak, M. (2016). Dotacje na patenty i ochronę wzorów. Pobrane z: http://www.rp.pl/Firma/302069963-Dotacje-na-patenty-i-ochrone-wzorow.html#ap-1 (10.09.2017).
7.Ochrona własności przemysłowej (2017). Pobrane z: http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej (10.09.2017).
8.Patent na dotację, czyli kto może dostać dotację na uzyskanie patentu (2017). Pobrane z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne/artykuly/1059882,patent-na-dotacje-czyli-kto-moze-dostac-dotacje-na-uzyskanie-patentu.html (25.08.2017).
9.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35 (1), 22–31.
10.Schubert, T. (2016). Infringement of intellectual property in innovation partnership. R&D Management, 46 (S2), 596–611.
11.Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Wesołowska, E. (2015). Czy unijne pieniądze uruchomiły lawinę patentów? Zobacz, co na to wskazuje. Pobrane z: http://funduszeue.wp.pl/informacje/czy-unijne-pieniadze-uruchomily-lawine-patentow-zobacz-co-na-to-wskazuje_a165/2 ( 10.09.2017).
13.Wady i zalety poszczególnych procedur międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku. Pobrane z: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/wady-i-zalety-poszczegolnych-procedur-miedzynarodowej-ochrony-patentowej-wynalazku/?L=0%23&cHash=60de-727694bf886315f56818ffd9043e (10.09.2017).