Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2018.34-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (7-14)
Klasyfikacja JEL: G14 F21
Słowa kluczowe: e-commerce płatności mobilne internet innowacje
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Zbigniew Chłopek
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej

Abstrakt

Zainteresowanie innowacjami a także postęp w technologii przejawia się przede wszystkim przez jej dostępność w społeczeństwie. Zasięg internetu na terenie kraju pozwala na wykorzystywanie go niemal w każdym aspekcie życia człowieka. Klient zmienia nawyki zakupowe, przenosząc się do sieci. Oficjalne sprawy urzędowe coraz częściej załatwiane są online. W artykule wskazano ten trend, przedstawiając tworzące się nowe potrzeby oraz rozwiązania dla tej grupy klientów. Skupiono się nad rozwojem mobilnych płatności internetowych, dzięki którym rynek może sprostać wymaganiom klientów internetowych oraz przenieść klientów stacjonarnych do sieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2004). Pobrane z: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk23.php (5.01.2018).
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji.
3.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 544. Ekonomiczne Problemy Usług,
4.35/2, 519–530.
5.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym.
6.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka
7.Ekonomiczna, 17, 241–249.
8.Budziewicz-Guźlecka, A., Drab-Kurowska, A. (2009). Zarządzanie wiedzą w dobie nowej
9.gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 544. Ekonomiczne Problemy
10.Usług, 35/2, 39–51.
11.Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Net Forum,
12.wydanie specjalne, 8.
13.Drab-Kurowska, A. (2012). E-commerce in modern economy. 12th International scientific
14.conference globalization and its socio-economic consequences. Żylina: Uniwersytet
15.w Żylinie.
16.Drab-Kurowska, A. (2013). The role of social media in economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
17.Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105/2, 297–304.
18.GUS – Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/
19.(10.01.2018).
20.Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej.
21.Warszawa: K.E. Liber.
22.http://www.ecommercepolska.pl (12.01.2018).
23.https://newsroom.mastercard.com/wpcontent/uploads/2015/05/INNOV_ 025 _White_Paper_
24.Mastercard_4b.pd (14.01.2018).
25.Kontinuum elektronicznego biznesu z perspektywy użytkownika (1999). Infoman, 7/8, 30.
26.Nojszewski, D. (2004). Pobrane z: http://www.ucs.mun.ca/~dgoudie/B8205/history.html
27.(5.01.2018).
28.PWC. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/total-retail-2017.html (10.01.2018).
29.Woźniak, T. (2016). Raport strategiczny Internet. IAB Polska.