Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym

Autorzy: Ewa Puzio
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: logistyka miejska urbanizacja inteligentny transport
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (55-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym. Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań logistycznych wspierających system transportowy zurbanizowanych obszarów miejskich. Przeprowadzono przegląd polskiej oraz zagranicznej literatury naukowej. Dokonano weryfikacji oraz oceny praktycznych wdrożeń z zakresu logistyki miejskiej usprawniających funkcjonowanie systemów transportowych w miastach. Zaproponowano nowatorskie metody zarządzania transportem publicznym wspartym przez inteligentne systemy transportowe.
Pobierz plik

Plik artykułu