Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej

Autorzy: Sylwia Kowalska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: EETS opłaty drogowe interoperacyjność
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informatycznych pozwala na zastępowanie manualnie uiszczanych opłat drogowych systemami elektronicznymi. Proces ich wprowadzania w Europie rozpoczął się już w latach dziewięćdziesiątych, a obecnie funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem jest integracja systemów w taki sposób, aby użytkownik mógł posługiwać się jednym urządzeniem pokładowym, jednym kontem użytkownika, a rozliczany był za pomocą jednej faktury. Interoperacyjność, która pozwoliłaby na ściślejszą integrację obszaru Unii Europejskiej w ramach systemów poboru opłat drogowych, została przedstawiona na przykładzie europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zasad funkcjonowania europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service – EETS), która ma usprawnić procesy transportowe w przewozach krajowych oraz międzynarodowych. Poprzez analizę krytyczną literatury oraz badania dokumentów przedstawione zostało zagadnienie europejskiej usługi opłaty elektronicznej w kontekście interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych, mechanizmy jej działania, jak również aspekty wdrożenia usługi na terenie państw Unii Europejskiej. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Komisję Europejską zostały rozpoznane czynniki, które mogą mieć wpływ na ograniczone wykorzystanie usługi. Została też podjęta próba identyfikacji przyczyn jej niskiej popularności.
Pobierz plik

Plik artykułu