Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2017.30-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Managing financial risk of longevity
(Zarządzanie ryzykiem długowieczności)

Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (33-47)
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem długowieczność ryzyko finansowe codzienności
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jan K. Solarz
prof. zw. dr hab., Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Abstrakt

Finansowe następstwa braku profesjonalnego zarządzania ryzykiem długowieczności są znaczne. Fakt, że ludzie masowo mylą się o 3–5 lat we własnych ocenach długości swego życia, ma duże znaczenie dla bliskich, gospodarstwa domowego, dla ubezpieczycieli, lokalnych i centralnych władz. Długowieczność rozpatrywana jako dobro publiczne, dobro użyteczności publicznej, dobro klubowe oraz dobro prywatne pokazuje nową twarz tego złożonego zjawiska demograficznego. Redukcja negatywnych następstw urzeczywistniania się ryzyka długowieczności będzie tym trudniejsza, im dłużej będziemy zwlekać z uznaniem istnienia tego typu ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu