Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Zerokosztowe strategie zabezpieczające typu offensive hedging w kontekście problemu opcji walutowych w gospodarkach wschodzących w latach 2007–2009

Autorzy: Adam Szymko
Uniwerstet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: instrumenty pochodne FX TARN opcje walutowe rynki wschodzące
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (121-132)
Klasyfikacja JEL: F31 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię wpływu walutowych instrumentów pochodnych na gospodarkę realną. Usystematyzowano kwestię różnorodności strategii zabezpieczających ryzyko walutowe uwzględniając innowacje i strukturyzowanie opcji walutowych. Dokonano analizy przypadku na przykładzie instrumentu FX TARN i skutkach jego zawierania przez eksporterów na rynkach wschodzących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aali-Bujari, A., Venegas-Martinez, F., Perez-Lechuga, G. (2016). Impact of derivatives markets on economic growth In some of the major Word economies: A difference-GMM panel data estimation (2002–2014). The IEB International Journal of Finance, 12, 110–127.
2.Bernstein, P.L. (2003). Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. Hoboken: John Wiley & Sons.
3.Dodd, R. (2009). Exotic derivatives losses in emering markets: questions of suitability, concerns for stability. IMF Working Papers, WP/09.
4.Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Haiss, P.R., Sammer, B. (2010). The Impact of Derivatives Markets on Financial Integration, Risk, and Economic Growth, the Bundesbank / Athenian Policy Forum 10th Biennial Conference on Regulatory Responses to the Financial Crisis. Frakfurt, DE, 28–31 July.
6.Hull, J.C. (2015). Options futures and other derivatives. Ninth edition. Londyn: Pearson.
7.Jajuga, K., Jajuga, T. (2013). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Jewitt, G. (2015). FX Derivatives Trader School. Hoboken: John Wiley & Sons.
9.Kereskedelmi és Hitelbank. Treasury Handbook of Market Risk Management, May 2013
10.Kummer, S., Pauletto, C. The history of derivatives: A few milestones. EFTA Seminar on Regulation of Derivatives Markets.
11.Lazovy, J., Sipko, J. (2014). Impact of Financial Derivatives on the Real Economy. International Journal of Management Excellence, 1 (4), 494–502.
12.Milken Institute (2014). Deriving the Economic Impact of Derivatives. Growth Through Risk Management, march.
13.Miller, M.H. (1999). Merton Miller o instrumentach pochodnych. Warszawa: WIG PRESS.
14.Rousseau, P., Wachtel, P. (2009). What is happening to the impact of financial deepening on economic growth? Working Paper, september.
15.Sipko, J. (2011). Derivatives and the real economy. Creative and Knowledge Society: International Scientific Journal, 1 (1), s. 41.
16.Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Taleb N.N. (2012). Czarny Łabędź. Warszawa: Kurhaus Publishing.
18.Taleb N.N. (1997). Dynamic Hedging: Managing Vanilla nad Exotic Options. Hoboken: John Wiley & Sons.
19.Tuckman, B. (2015). In Defense of Derivatives, Policy Analysis no. 781, Cato Institute, September 29, 2015.
20.Wilmott, P. (1998). Derivatives. The theory and practice of financial engineering. University edition. Wiley.