Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych

Autorzy: Marta Kaczmarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Mariusz Jedliński
Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw kastomizacja rynek globalny aparatów słuchowych
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (73-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podnosi aspekty niestandardowych form projektowania i funkcjonowania łańcuchów dostaw (customization), zwracając uwagę na możliwości tworzenia ich określonej funkcjonalności na podstawie własnych (osobistych) opcji użytkowych stosownie do indywidualnych preferencji klienta. Rozważania te wskazują na rozszerzającą się formę takiego działania w stosunku do personalizacji łańcuchów dostaw (personalization), która sprowadza się do wariantowej możliwości określenia osobistych opcji, wykraczających poza ustalone warianty standardowe, uwidaczniające się w nowej konfiguracji użyteczności łańcucha dostaw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarz, L. (2010). Operacjonalizacja strategii masowej kastomizacji. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/12_Bednarz_L.pdf.
2.Ehima. Pobrane z: http://www.ehima.com/documents/EuroTrak Poland.
3.EuroTrak 2016 PL.
4.Fabry, D. (2011). Hearing Aid Manufacturers: Rapid Innovation, Evolving Markets, and Meeting Patient Needs. 4–21 FDA Workshop LRD.
5.Frąś, J. (2014). Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66.
6.Gajewska, T. (2015). Wyznaczanie kryteriów jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
7.Gajewska, T. (2014). Analiza jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym z wykorzystaniem metody Servqual. Logistyka, 6.
8.Gilmore, J.H., Pine, II B.J. (2011). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. Cambridge: Harvard Business School Press.
9.Ikeda, M. (2014). Hearing Aid Market in Japan. Yokohama: Starkey Japan.
10.Jedliński, M. (2000). Jakość w nowoczesnym zarządzaniu. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
11.Jones, T., Doyle, G. (2013). Hearing aids Sound growth. Pobrane z: https://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013/02_Investment_Banking/Equity_Research/2013_10_14_sound_growth.pdf.
12.Mrozik, M., Gostkowska-Dźwig, S. (2011). Istotne czynniki wpływające na jakość usług w przedsiębiorstwie transportowym w ocenie klientów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47.
13.Rudnicki, J. (2012). Indywidualizacja produktu. Pobrane z: https://www.log24.pl/artykuly/indywidualizacja-produktu, 2700.
14.Zimon, D., Malindzak, D., Gajewska, T. (2015). Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów magazynowych. Logistyka, 3.
15.2016 FDA (2017) . Pobrano z: https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM497365.pdf.