Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji

Autorzy: Wojciech Kolasa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: pracownik pracodawca employer branding rekrutacja derekrutacja CSR
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnym świecie zarówno ze strony pracodawców, jak i firm zajmujących się pozyskiwaniem określonej kadry dla swoich zleceniodawców, coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o problemach ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Kwestia ta dotyczy nie tylko pracowników o wysokich kwalifikacjach i nietypowych, rzadkich umiejętnościach, ale również tych osób, które specyficznych umiejętności nie muszą mieć, gdyż ich zadaniem byłoby wykonywanie prostych, rekursywnych czynności. Szczególnie trudne, z punktu widzenia pracodawcy, jest znalezienie nowego pracownika na rynku, gdzie mamy do czynienia z niskim poziomem bezrobocia, a pracownicy mają coraz większą możliwość dyktowania warunków. W tej sytuacji organizacje różnego rodzaju coraz częściej muszą dbać o kreowanie pozytywnego wizerunku swojego przedsiębiorstwa w oczach obecnych, jak i przyszłych, potencjalnych pracowników. Obszar, gdzie można stosować działania zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy jest bardzo rozległy. Do takich działań można zaliczyć np. sposób rekrutowania nowych pracowników, politykę kadrową wobec już zatrudnionych, kwestie związane z derekrutacją czy szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, czyli CSR. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny, a jego celem jest usystematyzowanie aktualnych zagadnień związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Olejniczak, D. (2013). Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy. W: A. Nedyalkova, A. Kaczmarek (red.), Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce, t. 3., Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 3. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Bombiak, E. (2015). Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa. Administracja i Zarządzanie, 105. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 9–22.
3.Charucka, O. (2015). Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44, 37–54.
4.Davenport, J., Barrow, S. (2009). Employee Communication During Mergers and Acquisitions. Farnham: Gower Publishing Limited.
5.Kampioni-Zawadka, M. (2015). Zarządzanie talentami a budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 3, 49–62.
6.Kozłowski, M. (2016). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Pauli, U. (2015). Rozwój pracowników. W: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Pituła, B., Kaczmarek, E., Maruszczyk, H. (2008). Outplacement jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Gliwice: Europejski Fundusz Społeczny.
9.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE.
10.Sapeta, T. (2015). Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. W: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Wojtaszczyk, K. (2015). Zewnętrzny employer branding i rekrutacja relacyjna jako przykłady wykorzystania marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Organizacja i Kierowanie, 4, 181–190.
12.Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Zaręba, P. (2014). CSR na firmowym gruncie. Personel i Zarządzanie, 4, 33–35.