Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej

Autorzy: Daniel Dąbrowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: spółka osobowa wkład do spółki świadczenie pracy świadczenie usług
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (259-270)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zasad wnoszenia przez wspólnika wkładu do spółki osobowej, którego przedmiotem jest świadczenie pracy bądź usług. Autor zwraca uwagę na konieczność stosowania ogólnych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania także do obowiązku wniesienia takiego wkładu. Niezależnie od tego dla określenia treści obowiązku wspólnika niezbędne może być stosowanie przez analogię przepisów kodeksu cywilnego dotyczących określonych umów o świadczenie usług o charakterze tożsamym do charakteru usług, które mają być świadczone przez wspólnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Florek, L. (2012). Prawo pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Gorczyński, G. (2014). Wniesienie wkładu do spółki osobowej. W: W. Popiołek (red.), Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych (s. 131–172). Warszawa: LexisNexis. Kappes, A. (2012). Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej. Przegląd Prawa Handlowego, 7, 4–9.
3.Kidyba, A. (2013). Handlowe spółki osobowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Kidyba, A. (2002). Nowe zasady wnoszenia wkładów do spółki komandytowej. W: Studia z prawa prywatnego gospodarczego: księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.
5.Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2013). Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Krauss, J. (1991). Praca wspólników w spółkach osobowych. Cz. I. Przegląd Ustawodawstwa Handlowego,5.
7.Ogiegło, L. (1989). Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
8.Opalski, A., Wiśniewski, A.W. (2016). Kodeks spółek handlowych. Tom 3 A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Pinior, W. (2014). Przedmiot wkładu niepieniężnego. W: W. Popiołek (red.), Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych (s. 65–130). Warszawa: LexisNexis. Rodzynkiewicz, M. (2012). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
10.Safjan, M. (red.) (2012). System prawa prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (2012). Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1–150. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Włodyka, S. (2012). Tworzenie spółek handlowych. W: S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. T. 2. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Akty prawne
13.Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2014, poz.121, z późn. zm.
14.Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. T.j. Dz.U. 2014, poz. 1502, z późn. zm.
15.Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych. T.j. Dz.U. 2013, poz. 1030, z późn. zm.