Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta

Autorzy: Marzena Czarnecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Prawa i Ubezpieczeń
Słowa kluczowe: usługi na rynku energii energia prosument konsument
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dostęp do energii elektrycznej i ciepła powinien być traktowany jako rodzaj cywilizacji drapieżnej, która pozwala nam korzystać z szerokiej gamy usług i dóbr materialnych. Rynek energii powinien zapewniać swobodny dostęp, równe traktowanie akcjonariuszy, swobodę ustalania cen sprzedaży energii. Rynek energii jest pod wieloma względami podobny do rynku surowców, gdyż nie zostały zawarte umowy sprzedaży i dystrybucji, a energia jest towarem. Autorka porusza problematykę usług na rynku energii i praw konsumenckich. W artykule wskazuje na rozwój wielu produktów energetycznych jako podwójnego lub potrójnego paliwa opartego na sprzedaży gazu razem z energią elektryczną lub ciepłem. Po spełnieniu wymogów określonych w artykule przedsiębiorcy sektora energetycznego są uprawnieni do oferowania swoim klientom nowej multioferty. Mogą robić to sami lub z udziałem profesjonalnych partnerów biznesowych. Głównym jednak ich obowiązkiem jest, aby jasno i czytelnie informowali konsumentów o ich prawach i obowiązkach. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, B. (2016). Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym. W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat (s. 361–380). Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Czarnecka, M. (2013). Umowa kompleksowa, usługa kompleksowa a nielegalny pobór energii elektrycznej. W: G. Matusik, M. Śladkowski (red.), Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii. Warszawa: C.H. Beck.
3.Czarnecka, M., Ogłódek, T. (2012). Prawo energetyczne. Komentarz (s. 641–652). Warszawa: C.H. Beck.
4.Grzegorczyk, F. (2009). Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej (s. 17–71). Warszawa: LexisNexis.
5.Gniewek, E., Machnikowski, P. (2014). Kodeks cywilny. Komentarz (s. 636). Warszawa: C.H. Beck.
6.Kinelski, G. (2014). Marketing w przedsiębiorstwie energetycznym – wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 3, 309–320.
7.Koroluk S. (2003). Zmiana definicja konsumenta w Kodeksie Cywilnym – propozycja interpretacji. Monitor Prawniczy, 10, 439–443.
8.Krzykowski M. (2015). Ustawa o prawach konsumenta a odbiorca na rynku energetycznym. W: D. Karczewka, M. Namysłowska, Skoczny T. (red.), Ustawa o prawach konsumenta (s. 323). Warszawa: C.H. Beck.
9.Powałowski, A., Skutecka, D. (2013). Miejsce odbiorcy na rynku energii wobec zachodzących na nim procesów z uwzględnieniem zmian w tzw. trójpaku energetycznym. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym (s. 389–391). Warszawa: C.H. Beck.
10.Pawełczyk, M. (2013). Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym – propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym (s. 391–407). Warszawa: C.H. Beck.