Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów

Autorzy: Konrad Garnowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: prawo przewozowe konwencja CMR przeszkody w przewozie
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (91-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji związanych z przeszkodami w wykonaniu drogowego przewozu towaru, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i przepisów Konwencji CMR, a także porównanie ich z regulacjami zawartych w innych pokrewnych aktach prawnych. Autor dokonuje analizy obowiązujących przepisów oraz przedstawia pojawiające się problemy praktyczne, dokonując przy tym ich własnej oceny. W artykule zwrócono także uwagę, iż na gruncie prawa krajowego przeszkody w przewozie zostały uregulowane w sposób węższy i mniej elastyczny niż ma to miejsce w przypadku przepisów międzynarodowych. Autor wyraża stanowisko, że niedoskonałości w przepisach prawa krajowego dotyczą takich zagadnień, jak przyznanie uprawnienia do wydawania wskazówek wyłącznie nadawcy, brak możliwości samodzielnego podejmowania działań przez przewoźnika w sytuacjach wyjątkowych, wąskie określenie zakresu roszczeń przewoźnika oraz niespójność pomiędzy uzależnieniem istnienia tych roszczeń od winy przewoźnika a ogólną zasadą odpowiedzialności przewoźnika opartą o zasadę ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Clarke, M.A. (2009). International carriage of goods by road: CMR. 5th ed. London: Informa.
4.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: contracts for the international carriage of goods by road. London: Lloyd’s of London Press.
5.Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
6.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Kodeks.
7.Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft. München: Beck.
8.Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Genewa.
9.Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
10.Theunis, J. (ed.) (1987). International carriage of goods by road (CMR). London–New York: Lloyd’s of London Press.
11.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.