Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Wybrane problemy prawne projektowania (designu)

Autorzy: Aleksandra Nowak-Gruca
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Słowa kluczowe: prawo autorskie usługa projektant design projektowanie wzornictwo prawa własności przemysłowej
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (59-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Projektowanie (design, wzornictwo) to działalność o niezwykle doniosłym znaczeniu dla współczesnej gospodarki. To także cieszący się rosnącą popularnością termin, który jak dotąd doczekał się wielu definicji, z których żadna w pełni nie wyjaśnia niezwykle złożonej natury tego zjawiska. W artykule przedstawiono design jako usługę, której świadczenie na terytorium Polski rodzi określone prawem konsekwencje. W szczególności próbę określenia czym jest design, co z kolei umożliwiło pewne przyporządkowanie czynności projektowych do wybranych przepisów związanych ze świadczeniem usług. Zwrócono też uwagę na problematykę ochrony prawnej designu w ramach prawa własności intelektualnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ablewicz, J. (2010). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Balcerzak, P. (2016). O wzornictwie przemysłowym. Definicje, procedury, korzyści. Pobrane z: http://www.spfp.diz.pl/O%20WZORNICTWIE%20DE.
3.Barta, J., Markiewicz R. (2013). Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Bartosiewicz, A. (2015). Vat. Komentarz. Wyd. IX. Pobrane z: www.lex.pl.
5.Brown, T. (2013). Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Warszawa: Libron.
6.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Dauses, M.A. (1999). Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
8.Dziadkiewicz, A. (2016). Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zleceniodawcy). Pobrane z: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/ 329-artykuly-na-plycie-cd-2/7404-artykul.
9.Flisak, J. (2008). Utwór multimedialny w prawie autorskim. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Ginalski, J., Liskiewicz, M., Seweryn, J. (1994). Rozwój nowego produktu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
11.Groonross, Ch. (1994). Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Studentlitteratur. Lund: Chartwell-Bratt.
12.Machała, W. (2012). Utwór. Przedmiot prawa autorskiego. Warszawa: C.H. Beck.
13.Payne, A. (1996). Marketing usług. Warszawa: PWN.
14.Powałowski, A. (2009). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Poźniak-Niedzielska M. (red.) (2007). Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
16.Sokołowska, D. (2010). „Omnis definitio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu. W: M. Kepiński (red.), Zarys prawa własności intelektualnej. T. 1. Granice prawa autorskiego (s. 1–20). Warszawa: C.H. Beck.
17.Tischner, A. (2015). Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności przemysłowej. Warszawa: C.H. Beck.
18.Wykaz aktów prawnych
19.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
20.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
21.Ustawa z 4.03.2010 o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278, z późn. zm.
22.Ustawa z 30.06.2003 Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2013, poz. 1410, z poźn. zm.
23.Ustawa z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn zm.