Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Ocena jakości zagospodarowania Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza

Autorzy: Anna Mazurek-Kusiak
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (189-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The Central Road Bike of Roztocze are one of the most interesting cycling routes in the Lublin region. It is a cross-border route, which begins in Kraśnik and ends in Lvov, its total length is 267 km. According to the cyclists on the route they are very interesting attractions, both natural, cultural, and historical (73.7% rating very good and good) and a large number of beds to meet the needs of tourists (72.0% of very good and good). Certainly we had to take care on the trail of more public toilets and the renovation of existing ones, and more repair and maintenance of bicycles. Improve marking the route routes, especially in the part of Ukrainian, as well as some sections to improve the quality of roads, while ensuring the safety of cyclists. According to respondents the biggest tourist pearls on the route is: Nature Reserve "Nowiny" (95.57%); town Zwierzyniec (72.57%); Nature Reserve "Czartowe pole" (71.43%); ravine in Szczebrzeszyn (60.00%) and city of Lvov (59.43%). Translated by Anna Mazurek-Kusiak
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczyński A., Turystyka rowerowa w Polsce. MSiT, Warszawa 2013. Hajduk S., Szlaki turystyczne jako element integracji regionów transgranicznych, Człowiek i Środowisko, nr 31, 2007, s. 87. Kopta T., Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, PARP , Warszawa 2010. Krawczyńska M., Definicja szlaków turystycznych. Regionalny Ośrodek Programowy PTTK. Gdańsk 2012. Nasiadka M., Roztocze Zachodnie. Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne. Mielec 2005. Pawłowski A., Roztocze. REFASZ, Piastów 2015. Sawicki B., Turystyka transgraniczna w powiecie żarskim. w: A. Przybyła, W. Wytrążek, Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce ,Wydawnictwo Wschód Agencja Usługowa Stanisław Filas. Lublin 2010, s. 237–246. Stasiak A., Szlaki turystyczne - zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, nr 10, 2006, s. 45–53. Styperek J., Linearne systemy penetracji rekreacyjnej. WNB. Poznań 2002. Turski S., Wyszkowski M., Lubelszczyzna Przewodnik. Lublin:, Wydawnictwo Bespol. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. 2006, www.szlakirowerowe.lubelskie.pl (dostęp 15.07.2016 r.). Zarząd Główny PTTK, Znakowanie szlaków turystycznych, Wydawnictwo PTTK Kraj. Warszawa 2007.