Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań

Autorzy: Mikołaj Jalinik
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (109-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The increasing popularity of tourist trips as a form of leisure activity contributes to the continuous increase in the number of tourists. The development of civilization causes gradually increasing interest in recreation areas with contamination-free environment. This results primarily from urbanization, changes in the structure of inhabitants in favor of mental work to improve the economic situation. A significant factor in attracting tourists to the municipality and the Bialowieza Bialowieza Forest are mainly forest areas which have natural, scenic and cultural values. Keep in mind that forest areas are for the people, but they need to be skillfully used to improve the physical and mental health, without prejudice to the principles of sustainable development. The results showed that the area of the Bialowieza Forest should aim to increase tourist attractions, improving the conditions of accommodation and ensure the efficient combination of public bus and train, to increase bicycle lanes and expansion of the base rental of recreational equipment (mainly bicycles, kayaks, equipment for Nordic walking, and winter equipment). If presented undertakings are implemented, it will definitely increase tourist traffic and at the same time it will improve the municipal budget and the budget of the families living in the community. There is also a likelihood that the stays of tourists will be longer and will be even more interest in recreation in the Bialowieza Forest. Translated by Mikołaj Jalinik 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białowieski Park Narodowy, Wyd. BPN, Białowieża 2009
2.Gaworecki W.W., Turystyka, PWN, Warszawa 2010.
3.Gierasimiuk A., Udostępnianie turystyczne BPN, zagospodarowanie-problemy-plany na przyszłość, Centrum Naukowo Badawcze ZWL w Hajnówce, Hajnówka 2015. Informacja Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża 2013. Jalinik M., Doradztwo w działalności turystycznej, Wydawnictwo EkoPress, BiałystokHajnówka 2016. Jalinik M., Białowieski Park Narodowy – turystyczną atrakcją wieloaspektową, w: K Michałowski, B. Malinowska (red.), Markowy produkt turystyczny w północno - wschodniej Polsce, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004. Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, red., PWN, Warszawa 2006. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, red., PWN, Warszawa 2007. Poskrobko B., Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy – Środowisko – Gospodarka, red, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996. Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Warszawa 1995