Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Ochrona ekologiczna Morza Bałtyckiego powinnością cywilizacyjną

Autorzy: Włodzimierz Deluga
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (93-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article discusses the issues of ecological protection of the Baltic Sea. It presents the state of pollutions resulting from a conscious or unconscious introduction of substances or energy, which may be harmful for fauna and flora, into the natural environment. The material showed the realization of selected ecological projects for the quality of water purity in the Baltic Sea, as well as it indicated steps, which are taken by the Polish authorities for the protection of the natural environment of the Baltic Sea. The complexity of the analyzed subject was illustrated by empirical data derived from the diagnostic survey. The above-mentioned data concern the knowledge and awareness of initiatives performed by the Polish States in terms of the ecological protection of the Baltic Sea. Translated by Włodzimierz Deluga
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Małachowski K., Społeczne aspekty ochrony środowiska. w: K. Małachowskiego (red.), Gospodarka, a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2011. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Raport z realizacji polityki morskiej RP w 2015 r., Warszawa 2016. Szeliga J., Bałtyk, w: Poznaj Swó jKraj. nr 6 (188), czerwiec 1975. Tomala M., Ochrona środowiska regionu Morza Bałtyckiego, w: Studia HumanistycznoSpołeczne, nr 5, 2011. www.archiwum.mos.gov.pl/artykul/wersja/7_archiwum/43194_baltyk_tez_moze_czyli_j ak_chronic_nasze_morze.html, (data dostępu 26.10.2016). www.bsap.pl, (data dostępu 19.10.2016). www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,276,nadmorska_zbiorka_puszek, (data dostępu 29.10.2016). www.naszaziemia.pl/aktualnosci/baltyk-tez-moze-finalowy-weekend-kampanii.html, (data dostępu 1.11.2016). www.naszaziemia.pl/aktualnosci/baltyk-tez-moze-finalowy-weekend-kampanii.html, www.naszbaltyk.pl/cechy_morfometryczne.html, (data dostępu 15.10.2016). www.ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/morze_baltyckie.pdf, (data dostępu 17.10.2016).