Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Teoretyczna równowaga i praktyczna nierównowaga ekonomiczna

Autorzy: Hubert Bronk

Agnieszka Kwarcińska
Rok wydania:2016
Liczba stron:28 (51-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The economic equilibrium is not an unequivocal term. Depending on criteria used it can be analyzed in different ways. However, historically, inquiries about the market equilibrium has evolved and helped to sort out related matters. Today we can say that the economic equilibrium often treated as a theoretical model-based composition with a number of assumptions and simplifications is a state difficult to achieve and maintain. It is a kind of a trend shaped by a series of often unpredictable factors. The practice indicates the economic importance of imbalance as the driving force of growth and socioeconomic development. Translated by Dariusz Milewski
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agenda 21. Przewodnik dla samorządów, Wydawca Regionalne Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu, Wrocław 1993. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870–1950). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. http://multiversum.org/wp-content/uploads/2014/02/przew_agenda_21.pdf, (02.03.2014r.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_rozwój, (01.03.2014r.). http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Item id=7, (28.02.2014r.). http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-azrownowazony-rozwoj, (02.03.2014r.) Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa 2003. Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. PWN, Warszawa 1975. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010. Słownik historii myśli ekonomicznej. red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1979, t. II. s. 908 i t. III s. 494, Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1995. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. Witte H., Die nachhaltige Marktwirtschaft. Wohlstand ohne self-made Krisen? LIT VERLAG, Berlin 2013.