Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.25-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 25 2015
Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku

Autorzy: Beniamin Noga

Marian Noga
Słowa kluczowe: enlargement of the eurozone cost-benefi ts analisys Poland
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (305-318)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Authors in this paper have presented cost-benefits analisys Poland acces into euro area in the light new global economic events from 22015 point of view. In conclusion, Authors confirm that benefits for polish ecenomy advantage in this analisys
Pobierz plik

Plik artykułu