Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.25-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 25 2015
Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami

Autorzy: Robert Kruszewski
Słowa kluczowe: business cycle expectations bifurcation attractor
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (143-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We investigate the dynamics of the proposed Kaldor-like business cycle model with heterogeneous expectations. The possible long-term behaviour of the national income has been described. W investigate, how the dynamics of the model depend on parameters.
Pobierz plik

Plik artykułu