Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.27-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 27 2016
Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"

Autorzy: Andrzej Wójcik
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (241-255)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu