Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Rozmieszenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w kontekście występowania ryzyka nagłego zatrzymania krążenia na terenie województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Maria Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz Zalewski
Uniwersytet Szczeciński

Apoloniusz Kurylczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka zdrowotna zatrzymanie akcji serca defibrylacja resuscytacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (67-83)
Klasyfikacja JEL: I19 I29 H41 Y91 R22 L30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to wstrzymanie funkcjonowania układu krążenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego stanu chorobowego wzrasta z wiekiem i zależne jest od czynników ryzyka oraz czynników profilaktycznych. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykonanie defibrylacji mogą znacznie zwiększyć przeżywalność osób, które uległy NZK. Szybsze wykonanie defibrylacji obserwuje się w miejscach z łatwym dostępem do defibrylatora (AED). Dostępność godzinowa oraz liczba urządzeń AED w miastach województwa zachodniopomorskiego względem występowania ryzyka wystąpienia NZK jest niewystarczająca. W celu ułatwienia lokalizacji defibrylatorów należy oznaczyć je zgodnie z zaleceniami ILCOR oraz umożliwić całodobowy do nich dostęp. Stworzenie i udostępnienie jednolitego dla całej Polski zintegrowanego systemu dostępności do AED może mieć wpływ na zwiększenie przeżywalności w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, D., Arntz, H.R., Grafling, W. i in. (2008). Public Access Resuscitation Program Including Defibrillator Training for Laypersons: A Randomized Trial to Evaluate the Impact of Training Course Duration. Resuscitation, 76, 419–424.
2.Beckers, S.K., Fries, M., Bickenbach, J. i in. (2007). Retention of Skills in Medical Students Following Minimal Theoretical Instructions on Semi and Fully Automated External Defibrillators. Resuscitation, 72, 444–450.
3.Berdowski, J., Blom, M.T., Bardai, A., Tan, H.L., Tijssen, J.G., Koster, R.W. (2011). Impact of Onsite or Dispatched Automated External Defibrillator Use on Survival After Out-of-hospital Cardiac Arrest. Circulation, 124, 2225–2232.
4.Berger, S. (2008). Gasping, Survival, and the Science of Resuscitation LINK. Circulation, 118, 2495–2495.
5.Blom, M.T., Beesems, S.G., Homma, P.C. i in. (2014). Improved Survival After Out-of-hospital Cardiac Arrest and Use of Automated Extermal Defibrillators. Circulation, 130, 1868–1875.
6.Castle, N., Garton, H., Kenward, G. (2007). Confidence vs Competence: Basic Life Suport Skills of Health Proffesionals. British Journal of Nursing, 16, 664-666.
7.Cave, D.M., Aufderheide, T.P., Beeson, J. i in. (2011). Importance and Implementatyin of Training in Cardiopulmonary Resuscitation and Automated External Defibrillation in Shools: A Science Advisory from the American Heart Association. Circulation, 123, 691–706.
8.Christenson, J., Nafzigner, S., Comton, S. i in. (2007). The Effect of Time on CPR and Automated External Defibrillator Skills in the Public Access Defibrillation Trial. Resuscitation, 74, 52–62.
9.Deakin, C.D., Shewry, E., Gray, H.H. (2014). Public Access Defibrillation Remains Out of Reach for Most Victims of Out-of-hospital Sudden Cardiac Arrest. Heart, 100, 619–623.
10.Drezner, J.A., Fudge, J., Harmon, K.G. i in. (2012). Warning Symptoms and Family History in Children and Young Adults With Sudden Cardiac Arrest. Journal of the American Board Family Medicine, 25, 408–415.
11.Einspruch, E.L., Lynch, B., Aufderheide, T.P., Nichol, G., Becker, L. (2007). Retention of CPR Skills Learned in a Traditional AHA Heartsaver Course Versus 30-min Video Self-training: A Controlled Randomized Study. Resuscitation, 74, 476–486.
12.GUS (2018). Pobrane z: stat.gov.pl (21.08.2018).
13.Grasner, J.T., Lefering, R., Koster, R.W. i in. (2016). EuReCa ONE – 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry. A Prospective one Month Analysis of Out-of-hospital Cardiac Arrest Outcomes in 27 Countries in Europe. Resuscitation, 105, 188–195.
14.ILCOR presents a universal AED sign (2008). Pobrane z: https://www.erc.edu?index. php?newsItem/en/nid=204/ (21.08.2018).
15.Jankowski, D. (2007). Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem w populacji dorosłych miasta Szczecina w latach 2002–2003. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 1 (53), 33–42.
16.Jankowski, M., Cebula, G. (2018). Nagłe zatrzymanie krążenia. Pobrane z: https://www. mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.1 (21.08.2018).
17.Kitamura, T., Iwami, T., Kawamura, T. i in. (2010). Conventional and Chest Compression-Only Cardiopulmonary Resuscitation by Bystanders for Children Who Have Out-of-hospital Cardiac Arrests: A Prospective, Nationwide, Population-based Cohort Study. Lancet, 375, 1347–1354.
18.Lynch, B., Einspruch, E.L., Nichol, G., Becker, L.B., Aufderheide, T.P., Idris, A. (2005). Effectiveness of a 30-min CPR Self-instruction Program For Lay Responders: A Controlled Randomized Study. Resuscitation, 67, 31–43.
19.Niles, D., Sutton, R.M., Donoghue, A. (2009). Rolling Refreshers: A Novel Approach to Maintain CPR Psychomotor Skill Competence. Resuscitation, 80, 909–912.
20.Nolan, J.P., Soar, J., Zideman, D.A. i in. (2010). European Resuscitation Council. The Network of National Resuscitation Council. Resuscitation, 81, 1–22.
21.Nolan, J., Soar, J., Eikeland, H. (2006). The Chain of Survival. Resuscitation, 71, 270–271.
22.Perkins, G.D., Travers, A.H., Considine, J. i in. (2015). Part 3: Adult Basic Life Suport and Automated External Defibrillation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation, 16, 81–99.
23.Plant, N., Taylor, K. (2013). How Best to Teach CPR to Schoolchildren: A Systematic Review. Resuscitation, 88 (4), 415–421.
24.Priori S.G., Aliot E., Blomstrom-Lundquist C. i in. (2001). Task Force on Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology. European. Heart Journal, 22, 1374–1450.
25.Ringh, M., Rosenqvist, M., Hollenberg, J. i in. (2015). Mobile-phone Dispatch of Laypersons for CPR in Out-of-hospital Cardiac Arrest. The New England Journal of Medicine, 372, 2316–2325.
26.Roppolo, L.P., Pepe, P.E., Campbell, L. (2007). Prospective, Randomized Trial of the Efectiveness and Retention of 30-min Layperson Training for Cardiopulmonary Resuscitation and Automates External Defibrillators: The American Airlines Study. Resuscitation, 74, 276–285.
27.Savastano, S., Vanni, V. (2011). Cardiopulmonary Resuscitation in Real Life: The Most Frequent Fears of Lay Rescuers. Resuscitation, 82, 568–571.
28.Smith, K.K., Gilcreast, D., Pierce, K. (2008). Evaluation of Staff`s Retention of ACLS and BLS Skills. Resuscitation, 78, 59–65.
29.Stroobants, J., Monsieurs, K., Devriendt, B., Dreezen, C., Vets, P., Mols, P. (2014). Schoolchildren as BLS Instructors for Relatives and Friends: Impact on Attitude Towards Bystander CPR. Resuscitation, 85, 1769–1774.
30.Sutton, R.M., Niles, D., Meaney, P.A. i in. (2011a). „Booster” Training: Evaluation of Instructor- led Bedside Cardiopulmonary Resuscitation Skill Training and Automated Corective Feedback to Improve Cardiopulmonary Resuscitation Compliance of Pediatric Basic Life Support Providers During Simulated Cardiac Arrest. Pediatric Critical Care Medicine: A Journal of the Society of Critical Care Societies, 12, e116–121.
31.Sutton, R.M., Niles, D., Meaney, P.A. i in. (2011b). Low-dose High-frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-hospital Pediatric Providers. Pediatrics, 128, e145–151.
32.Szczeklik, A., Tendera, M. (2010). Kardiologia. T. II. Kraków: Medycyna Praktyczna.
33.Waalewijn, R.A., Nijpels, M.A., Tijssen, J.G., Koster, R.W. (2001). Bystender Initiated Actions in Out-of-hospital Cardiopulmonary Resuscitation: Results From the Amsterdam Resuscitation Study (ARRESUST). Resuscitation, 50, 273–279.
34.Weisfeldt, M.L., Sitlani, C.M., Ornato, J.P. i in. (2010). Survival After Application of Automatic External Defibrillators Before Arrival of the Emergency Medical System: Evaluation in the Resuscitation Customes Consortium Population of 21 Million. Journal of the American College of Cardiology, 55, 1713–1720.
35.Wissenberg, M., Lippert, F.K., Folke, F. i in. (2013). Association of National Initiatives to Improve Cardiac Arrest Management with Rates of Bystander Intervention and Patient Survival After Out-of-hospital Cardiac Arrest. Jama, 310, 1377–1384.