Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Źródła finansowania start-upów w Niemczech

Autorzy: Łukasz Niklewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: start-upy źródła finansowania problemy z dostępem do kapitału
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (53-64)
Klasyfikacja JEL: M13 D22 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zdefiniowano start-up jako młode, innowacyjne przedsiębiorstwo działające na rynkach o wysokich perspektywach wzrostu. Aby poradzić sobie z utrzymaniem na rynku i wzrostem, nowe firmy są uzależnione od odpowiedniego finansowania. Odpowiednie instrumenty finansowania oraz poszczególne grupy inwestorów zostały omówione bardziej szczegółowo w części teoretycznej opracowania. Zapotrzebowanie na kapitał finansowy jest silnie powiązane z cyklem życia, z wielkością przedsiębiorstwa oraz z lokalizacją jego siedziby. Celem rozważań podjętych w artykule była analiza problemów i przyczyn związanych z finansowaniem start-upów. Ponadto zaprezentowano występujące zależności pomiędzy poszczególnymi fazami życia przedsiębiorstwa a dostępnymi źródłami finansowania. Poczynione obserwacje mogą być cennym wkładem do dyskusji na temat efektywnych instrumentów finansowania start-upów oraz istniejących obecnie ograniczeń i trudności w szybkim pozyskiwaniu kapitału. Źródłem danych empirycznych były raporty i artykuły dotyczące finansowania start-upów w Niemczech.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Kaber, M. (2006). Rynki finansowe i instytucje. Białystok: WSE.
2.Białek-Graczyk, M. (2016). Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji. Podpowiedzi dla inkuabtorów. Pobrane z: http://e.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/kulturalnystartup. pdf (28.11.2018).
3.Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
4.Denis, D.J. (2004). Entrepreneurial Finance: An Overview of the Issues and Evidence. Journal of Corporate Finance, 10 (2), 301–326.
5.DMS (2018). Deutscher Startup Monitor. Pobrane z: https://deutscherstartupmonitor. de/ fileadmin/dsm/dsm-18/files/Deutscher%20Startup%20Monitor%202018.pdf (21.11.2018).
6.Głodek, P., Pietras, P. (2011). Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Grummer, J.M., Brohilker, J. (2012). Phasengerechte Finanzierung – Teil 1, Teil 2, Teil 3. Pobrane z: https://www.gruenderszene.de/allgemein/phasengerechte-finanzierung-gruendungsphasen (26.11.2018).
8.https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Startups-brauchen-deutlich-mehr-Geld. html (4.01.2019).
9.https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html (4.01.2019).
10.https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-deutsche-boerse-studie-startup-oekosysteme/$ FILE/ey-deutsche-boerse-studie-startup-oekosysteme.pdf (4.01.2019).
11.https://www.hiig.de/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-15-startup-ecosystems-v1.0.pdf (4.01.2019).
12.https://www.pwc.de/de/startups/pwc-studie-startups-in-deutschland-2018.pdf (4.01.2019).
13.Jurewicz, A. (2015). To nie czary, lecz metoda. Pobrane z: businessman.pl (26.11.2018).
14.Kasperzak, R. (2001). Unternehmenskauf durch Management Buy Out/Management Buy In. W: L. Koch, Ch. Zacharias (red.), Gründungsmanagement (s. 151–162). München.
15.Kollmann, T. (2014). E-Entrepreneurship – Grundlagen der Unternehmensgründung in der Net Economy. 5. Auflage. Wiesbaden.
16.Kollmann, T. (2016). E-Entrepreneurship – Grundlagen der Unternehmensgründung in der Net Economy. 6. Auflage. Wiesbaden.
17.Kornasiewicz, A. (2004). Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
18.Kuryłek, Z. (2013). Finansowanie pomostowe w wykupach lewarowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, 667–677.
19.Łopusiewicz, A. (2013). Start-up od pomysłu do sukcesu. Warszawa: Samo Sedno.
20.Mikołajczyk, B., Baran-Szablewska, E. (2010). Mikrofinansowanie w początkowej fazie działalności MSP w Niemczech. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
21.Paschen, J. (2017), Choose Wisely: Crowdfunding Through the Stages of the Startup Life Cycle. Business Horizons, 60 (2), 179–188.
22.Pluskota, P. (2008). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
23.Ripsas, S., Tröger, S. (2014). Deutscher Startup Monitor 2014. Berlin: KPMG in Deutschland. Schnedler, J. (2017). Startup-Recht. Praktischer Leitfaden für Gründung, Unternehmensführung und –finanzierung. Köln: O‘Reilly.
24.Seikel, T. (2018). Pobrane z: https://startupspot.de/startup-buzzword-1x1-tobias-erklaert- -das-wort-company-builder/ (21.11.2018).
25.Volkmann, C.K., Tokarski, K.O., Grünhagen, M. (2010). Entrepreneurship in a European Perspective. 1. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
26.Wassermann, N. (2012). The Founder‘s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup. Princeton: Princeton University Press.