Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów

Autorzy: Robert Michalski
Zachodniopomorska Agencja Regionalnego S.A. w Szczecinie
Słowa kluczowe: ekosystem start-upowy zasiew wczesna faza fuzje i akwizycje instrumenty finasowe dezinwestycje wejścia kapitałowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: M13 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Województwo zachodniopomorskie nie należy do czołówki polskich regionów pod względem innowacyjności gospodarki. Przekłada się to na kondycję lokalnej sceny start- -upowej, która nie jest wymieniana wśród głównych polskich ekosystemów (liderami pozostają Warszawa, Wrocław, Kraków), jak i nie jest porównywalna z nieodległymi globalnymi hubami start-upowymi (Berlin, Kopenhaga, Göteborg). Równolegle w regionie inwestuje się znaczne kwoty za pośrednictwem instrumentów finansowych, a także podejmowane są liczne starania mające na celu rozbudowę ekosystemu start-upowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beauchamp, M., Krzysztofiak-Szopa, J. (2018). Złota księga venture capital w Polsce. Warszawa: Fundacja Startup Polska.
2.Beauchamp, M., Krzysztofiak-Szopa, J., Skała, A. (2018). Polskie startupy. Raport 2018. Warszawa: Fundacja Startup Polska.
3.Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
4.Innova, ZARR S.A. (2018). Study Maping on Westpomeranian Startups and Scaleups. Rome: Westpomeranian ICT Start-Up Hub.
5.Kornasiewicz, A. (2004). Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
6.Pluskota, P. (2011). Finansowanie inwestycji. W: J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm (s. 81). Warszawa: C.H. Beck.
7.Teare, G. (red.) (2018). Tech Startup M&A. San Francisco: Mind the Bridge.
8.Zasępa, P. (2010). Venture Capital. Sposoby dezinwestycji. Warszawa: CeDeWu.