Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Koszty wypoczynku turysty w gospodarstwie agroturystycznym

Autorzy: Marlena Prochorowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (321-331)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu