Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego

Autorzy: Ireneusz Jaźwiński
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (311-320)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu