Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.24-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego

Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (85-96)
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Halina Kiryluk
Politechnika Białostocka
Pobierz plik

Plik artykułu