Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.23-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym

Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (271-284)
Autorzy: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka
Pobierz plik

Plik artykułu