Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.23-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim

Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (231-240)
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Witkowski
Politechnika Lubelska
Pobierz plik

Plik artykułu