Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy

Autorzy: Gabriela Rutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marek Srok
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Piotr Wichowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (223-230)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu