Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Działalność obiektów hotelowych w kierunku ochrony środowiska

Autorzy: Marlena Prochorowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (211-222)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu