Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Ekoturystyka jako obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej

Autorzy: Irena Łącka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (195-210)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu