Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.22-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Znaczenie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (289-299)
Autorzy: Piotr Godlewski
dr hab. prof. nadzw., Zakład Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski,
Pobierz plik

Plik artykułu