Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.22-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Marketingowe instrumenty w gospodarce nieruchomościami gmin

Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (257-265)
Autorzy: Aneta Zaremba
dr, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński.
Pobierz plik

Plik artykułu