Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim

Autorzy: Ewa Badzińska
dr, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (25-37)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu