Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej

Autorzy: Milena Anna Bera
dr, Zakład Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (117-125)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu