Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 33 2017
OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W AGROTURYSTYCE
(The profitability of an investment project in agritourism)

Authors: Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Keywords: rural tourism agritourism investment profitability Pułtusk poviat
Year of publication:2017
Page range:11 (103-113)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q13 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to present the profitability of investment in a farm agritourism farm located in a random poultry district located in the Pułtusk poviat. The research was carried out in January 2017 with a randomly selected service provider conducting agritourism activity in the Gzy commune (the Pułtusk poviat). The study uses the method of a diagnostic survey and its techniques an interview questionnaire. The profitability of investment projects in agritourism can be calculated using various methods. The most popular and the most versatile ones include discount methods for assessing investment ideas. Using the return period method, it can be noticed that the planned investment in agritourism in the Gzy commune should be paid within a period of not more than 4 years.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 2 (86), 243–260.
2.Dane Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pułtusku.
3.Dane Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
4.Dane Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
5.Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO.
6.Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego .
7.Marcysiak, T., Prus, P. (2017). Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function. W: Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors, Proceedings of the 26th International Conference, 13–15 September 2017 Prague, Czech Republic 2017 (s. 212–218). Praga.
8.McIntyre, E.V., Icerman, J.D. (1958). The Accounting Rate of Return – Appropriate for Small Businesses? American Journal of Small Business, 3 (9), 43.
9.Rogowski, W. (2008). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
10.Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
11.Tańska, H. Metody analizy projektu. Pobrane z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LcJ0OlvgGgwJ:wmii.uwm.edu.pl/~tanska/PISZ/Metody%2520analizy%2520projektu.ppt+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=safari (12.12.2017).
12.Wielewska, I., Sikorska, D. (2006). Agro- i ekoturystyka jako istotny paradygmat aktywizacji obszarów wiejskich. W: B. Mickiewicz (red.), Rozwój lokalny, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. T. 1 (s. 335–339). Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g757J_P5pS8J:fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics /6929165METODY%2520OCENY%2520PROJEKT%25C3%2593W%2520INWESTYCYJNYCH.doc+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&-gl=pl&client=safari (12.12.2017).