Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 34 2018
Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Importance of financial knowledge of households in the modern economy)

Authors: Katarzyna Dąbrowska
Uniwersytet Szczeciński doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse

Katarzyna Warcholak
doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie
Keywords: households modern economy market finances financial risk financial literacy household market decision-making process
Year of publication:2018
Page range:11 (15-25)
Klasyfikacja JEL: D83 D14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Pervasive financialization, unlimited access to FinTech services, economic and social development make the environment more and more complex, changeable and unpredictable. At the same time, opportunities and threats to the functioning and constant development of the largest group of economic entities such as households are growing, especially in terms of complexity while using financial services and products available on the market. Under these undoubtedly new conditions, making rational decisions based on financial knowledge becomes increasingly complex for households especialy those that require knowledge of the laws that regulate the market, abilities to analyze and learn from the past and predict the future, while beeing supported by science. In the face of those significant changes which are occurring on the financial markets, the appropriate level of financial knowledge in households appears as a necessary condition for making responsible financial decisions, and increasingly complex financial products that are available on the market require more detailed competence and knowledge in finance field, than it needed a few years ago.
Download file

Article file

Bibliography

1.Commision for Financial Capability (2015). Financial New Zealand Behaviour Index- raport
2.2015, s. 5.
3.Dzik, B., Tyszka, T., (2004). Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. W: T. Tyszka
4.(red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
5.Górnik-Durose, M., Zaleski, Z. (2004). Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia
6.ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
7.Final Report: Evaluation of the Wainuiomata Sorted Workplace Programme (2015). Wellington:
8.Malatest International.
9.Wójcik, E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt, 7
10.(38).
11.Kubiszewska, K. (2008). Wybrane determinanty obecności gospodarstw domowych na rynku
12.finansowym. W: E. Mazurek-Krasnodomska (red.), Gospodarstwa domowe na rynku
13.finansowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
14.Maciejewski, G. (2003). Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych. Tychy: Śląskie
15.Wydawnictwo Naukowe.
16.Narodowy Bank Polski (2016). Raport „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”. Warszawa:
17.współpraca Główny Urzęd Statystyczny, Departament Analiz Ekonomicznych,
18.Departament Stabilności Finansowej.
19.OECD/INFE (2012). Hight – Level Principles on National Strategies for Financial Education.
20.Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
21.Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-
22.-Punkt.
23.Pałaszewska-Reindl, T., Michna, T. (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna
24.baza rodziny polskiej. W: T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa
25.domowe: życie codzienne w kryzysie (s. 34). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków
26.Zawodowych.
27.Paprocki, W. (2015). „Przemysł 4.0” a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów.
28.Eurologistics, 12.
29.Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów
30.gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich
31.wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja EKF, Instytut Badań
32.nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.
33.Raport ZBP (15.03.2018). Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/czy-polacy-
34.znaja-sie-na-finansach-raport-zbp-15032018-r/v5ckz6f. Materiały prasowe.
35.Rifkin, J. (2012). Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
36.Toffler, A. (2006). Rewolucyjne bogactwo. Warszawa: Wydawnictwo KURPISZ.
37.Świecka, B. (red.) (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna
38.i społeczna. Warszawa: Difin.
39.Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie.
40.Warszawa: Difin.
41.Zalega, T. (2012). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce
42.w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału
43.Zarządzania UW.
44.Zaleśkiewicz, T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. W: T. Tyszka (red.), Psychologia
45.ekonomiczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
46.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. Warszawa: PWE.