Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 23 2015
Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Structure and Dynamics of Production of Renewable Energy in EU Countries)

Authors: Karol Kukuła
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Year of publication:2015
Page range:12 (173-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to estimate the dynamics of renewable energy and its structure in European Union countries, with special regard of Poland. The method applied was chosen out of comparative procedures and it was the di-vision of objects arranged in linear order into a certain number of subsets. Then, the measure of the degree of resemblance of rankings of these objects was proposed. The position of Poland in the context of production of renewable energy in EU countries was discussed with the focus on its weaknesses.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.1993.
3.Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo. Naukowe PWN, Warszawa
4.2000.
5.Kukuła K., Ranking miejscowości turystycznych Ziemi Sądeckiej ze względu na stan
6.bazy turystycznej, Materiały z II Międzynarodowej Konferencji nt. „Szanse i bariery
7.rozwoju przedsiębiorstw w Regionie Podkarpacia”, Jarosław 1998.
8.Kukuła K., Propozycja miary zgodności układów porządkowych, Zeszyty Naukowe AE,
9.nr 22, Kraków 1986.