Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(ANALIZA WRAŻLIWOŚCI W OCENIE RYZYKA BIZNESOWEGO W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW)

Autorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Michał Buszko
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Karolina Taranowska
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Słowa kluczowe: analiza wrażliwości ocena ryzyka konkurencyjność rachunkowość zarządcza
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (39-50)
Klasyfikacja JEL: G32 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza wrażliwości pomaga przedsiębiorstwom uzyskać informacje niezbędne do oceny poziomu ryzyka ich działalności. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez autorów w zakresie oceny wrażliwości w próbie ponad 50 polskich firm. W artykule przedstawiono związki pomiędzy kluczowymi czynnikami wpływającymi na konkurencyjność w branży, ich wpływem na wyniki finansowe oraz rodzajem analizy wrażliwości zysku wykorzystywanej w przedsiębiorstwach. Badania wskazują na wysoką przydatność podstawowych narzędzi analizy wrażliwości na zysk w ocenie ryzyka biznesowego, w szczególności analizy progu rentowności i marginesu bezpieczeństwa operacyjnego. Ponadto średnią użyteczność przypisuje się metodom złożonym, takim jak dźwignie, wartości graniczne i mnożniki zysków
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski, P. (2008). Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2.Brustbauer, J. (2016). Enterprise risk management in SMEs: Towards a structural model. International Small Business Journal, 1 (34), 70–85. DOI: doi.org/10.1177/0266242614542853.
3.Chen, H.P. (2002). Sensitivity analysis in investment project evaluation under risk, Proceedings of the First International Conference on Information and Management Sciences, Series of Information and Management Sciences, 1, pp. 341–343.
4.Ciechan-Kujawa, M., Garstecki, D., Golej, R. (2017). Ocena efektywności inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych. Metody, uwarunkowania, dylematy. Warsaw: Texter.
5.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Frey, H.C., Patil, S.R. (2002). Identification and review of sensitivity analysis methods. Risk Analysis, 3 (22), 553–578. DOI: https://doi.org/10.1111/0272-4332.00039.
7.Gordon, L.A., Loeb, M.P., Tseng, C. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 4 (28), 301–327.
8.Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warsaw: Difin.
9.Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Chicago: University of Chicago Press.
10.Krawczyk, E., Wrzesińska, J. (2009). The Use of Sensitiveness Analysis to the Effectiveness Risk of Building and Implementation of the Cadastre Communications System. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 111–121.
11.Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
12.McShane, M.K., Nair, A., Rustambekov, E. (2011). Does Enterprise Risk Management Increase Firm Value? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 4 (26), 641–658. DOI: https://doi. org/10.1177/0148558X11409160.
13.Michalski, D., Skudlik, M. (2016). Analiza inwestycji z uwzględnieniem ryzyka Risk Adjusted Investment Analyses. Marketing i Rynek, 7 [CD], 551–566.
14.Mielcarek, J. (2006). Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Poznań: Wydawnictwo Target.
15.Nowak, E. (2010). Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa. In: E. Nowak (ed.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (p. 11). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Qin, X., Ma, X., Bai, H. (2011). A Risk-Sensitivity Analysis on NPV Model of Investment Projects. In: D. Wu (ed.) Modeling Risk Management in Sustainable Construction. Computational Risk Management (pp. 277–281). Berlin–Heidelberg: Springer.
17.Redziak, Z. (2015). Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Warsaw: Akademia Obrony Narodowej.
18.Sładkiewicz, D. (2016). The Sensitivity Analysis in Risk Assessment of Investment Projects Based on Cosmetic Industry Company. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2), 617–624.
19.Sojak, S. (2015). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, vol. I. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
20.Toma, S.-V., Chitita, M., Sarpe, D. (2012). Risk and Uncertainty Emerging Markets Queries in Finance and Business. Procedia Economics and Finance, 3, 975–980.
21.Umpfenbach, E.L., Dalkiran, E., Chinnam, R.B., Murat, A.E. (2018). Optimization of strategic planning processes for configurable products, Journal of the Operational Research Society, 69, 1834–1853 DOI: 10.1057/s41274-017-0287-3.
22.Zarzecki, D. (2014). Sensitivity Analysis and Scenario Analysis in Investment Appraisal. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3, 31–44.
23.Żwirbla, A. (2014). Uogólniona analiza wrażliwości zysku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79 (136), 107–133.