Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Community Based Networks and 5G Wi-Fi
(SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE A 5G WI-FI)

Autorzy: Idongesit Williams
Aalborg University Copenhagen Center for Communications Media and Information Technologies
Słowa kluczowe: sieci społecznościowe łącza szerokopasmowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (321-334)
Klasyfikacja JEL: L91 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule wskazuje się powody, które przemawiają za tym aby uznać sieci społecznościowe za potencjalnych dostawców 5G korzystających z Wi-Fi 5G. Argument wskazane w artykule są oparte na ustaleniach badania mającego na celu zrozumienie, dlaczego sieci społecznościowe rozbudowują infrastrukturę telekomunikacyjną i szerokopasmową. Badanie było jakościowym badaniem przeprowadzonym przy wykorzystaniu metody indukcji oraz ugruntowanej teorii. Zbadano sześć przypadków. Zidentyfikowano dwa modele mobilizacji w sieciach społęcznościowych. Odkrycia wskazują, że wdrożenie sieci Wi-Fi 5G przez sieci społecznościowe jest możliwe, jeśli opracowane zostaną odpowiednie inicjatywy polityczne i standardy Wi-Fi 5G
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrews, J.G., Buzzi, S., Wan Choi, Hanly, S.V., Lozano, A., Soong, A.C., et al. (2014). What Will 5G Be? Selected Areas in Communications, 32 (6), 1065–1082.
2.De Cindio, F. (2015). Community & Technologies, Community Informatics: Tensions and Challenges for Renewing Democracy in the Digital Era. Journal of Community Informatics, 11 (2).
3.Finquelievich, G., Kisilevsky, G. (2005). Community Democratization of Telecommunications Community Cooperatives in Argentina: The case of TELPIN. The Journal of Community Informatics, 1 (3).
4.Kakekaspan, M., O'Donnell, S., Beaton, B., Walmark, B., Gibson, K. (2014). The First Mile Approach to community services in Fort Servern First Nation. The Journal of Community Informatics, 10 (2).
5.Lehr, W., Sirbu, M., Gillett, S. (2006). Wireless is changing the policy calculus for Municipal Broadband. Government Information Quarterly, 23 (3–4), 435–453.
6.Oost, E.V., Verhaegh, S., Oudshoorn, N. (2007). From Innovation Community to Community Innovation: User -initiated Innovation in Wireless Leiden. Science. Technology and Human Values, 20 (10).
7.Picot, A., Wernick, C. (2007). The role of government in Broadband Access. Telecommunications Policy, 31 (10–11), 660–674.
8.Salemink, K., Bosworth, G. (2014). Investigating community-led broadband initiatives as a model for neo-endogenous development. UK: Lincoln University.
9.Shaffer, G. (2013). Lessons Learned from Grassroots Wireless Networks in Europe. In: A. Abdelaal, Social and Economic Effects of Community Wireless Networks and Infrastructures (pp. 236–254). Hershey: IGI Global.
10.Siochrú, S.O., Girard, B. (2005). Community-based Networks and Innovative Technologies: New models to serve and empower the poor. UNDP.
11.Strauss, A.L., Corbin, J.M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory. California, London, New Delhi: Sage Publications.
12.Strover, S., Mun, S. (2006). Wireless broadband , communities, and the shape of things to come. Government Information Quarterly, 23 (3–4), 348–358.
13.Tapia, A., Maitland, C., Stone, M. (2006). Making IT Work for municipalities: Building Municipal Wireless Networks. Government Information Quaterly, 23 (3–4), 359–380.
14.Viardot, E. (2013). The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. Energy Policy, 63, 756–763.
15.Williams, I. (2015). Analysis of Public Private Interplay Frameworks in the Development of Rural Telecommunications Infrastructure: A Multi-Case Study. Aalborg: Aalborg University Press.
16.Yardley, M. (2012). Developing successful Public-Private Partnerships to FosterInvestment in Universal Broadband Networks. ITU, Regulatory and Market Environment Division of the Telecommunication. ITU.
17.Ziewitz, M., Brown, I. (2013). A prehistory of Internet Governance. In I. Brown, Research handbook on Governance of the Internet (pp. 3–26). Oxford: University of Oxford Press.