Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych

Autorzy: Michał Polasik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Iwona Piotrowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Słowa kluczowe: karty zbliżeniowe system płatniczy innowacje bankowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (177-185)
Klasyfikacja JEL: E42 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologia zbliżeniowa w relatywnie krótkim czasie stała się w Polsce standardem obsługi płatności detalicznych. Celem artykułu jest wskazanie czynników sukcesu rozwoju płatności zbliżeniowych w Polsce. Ze względu na sieciowy charakter rynku usług płatniczych i mechanizmy funkcjonowania systemów kart płatniczych, występują bardzo duże bariery dla zmian technologicznych w tych systemach. Sukces rozwiązania zbliżeniowego osiągnięto dzięki strategii organizacji płatniczych, polegającej na jednoczesnym wsparciu rozwoju sieci akceptacji i wydawnictwa kart. W rezultacie polski sektor bankowy skorzystał z renty zapóźnienia w zakresie migracji do standardu EMV, stając się liderem tej innowacji w Europie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ECB (2014). Card payments in Europe – A renewed focus on SEPA for cards. Frankfurt am Main: Eurosystem.
2.Economides, N. (1993). Network economics with application to finance. Financial Markets, Institutions & Instruments, 2 (5), 89–97.
3.Górka, J. (2016). Ewolucja funkcjonalna mobilnego portfela. W: P. Bolibok, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce: stan obecny i perspektywy (s. 119–130). Lublin: Wydawnictwo KUL.
4.Hancke, G. (2008). RFID and Contactless Technology. W: Smart Cards, Tokens, and Security Applications. New York: Springer US.
5.Morosan, C., DeFranco, A. (2016). It’s about time: Revisiting UTAUT2 to examine consumers’ intentions to use NFC mobile payments in hotels. International Journal of Hospitality Management, 53, 17–29. DOI: 10.1016/j.ijhm.2015.11.003.
6.Polasik, M. (2014). Perspektywy rozwoju mobilnych płatności NFC na rynku polskim. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, XLVIII (4), 197–207. DOI: 10.17951/h.2014.48.4.197.
7.Polasik, M., Górka, J., Wilczewski, G., Kunkowski, J., Przenajkowska, K., Tetkowska, N. (2013). Time efficiency of Point-of-Sale payment methods: Empirical results for cash, cards and mobile payments. W: J. Cordeiro, L.A. Maciaszek, J. Filipe (red.), Lecture Notes in Business Information Processing (vol. 141, s. 306–320). Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-40654-6_19.
8.Polasik, M., Piotrowski, D. (2016). Payment innovations in Poland: A new approach of the banking sector to introducing payment solutions. Economics and Law, 15 (1), 103–131. DOI: 10.12775/EiP.2016.007.
9.Polasik, M., Wisniewski, T.P., Lightfoot, G. (2012). Modelling customers’ intentions to use contactless cards. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 4 (3), 203–231. DOI: 10.1504/IJBAAF.2012.051590.
10.Rae, C. (2005). MasterCard and Visa agree contactless payments protocol. Card Technology Today, 4 (17), 4.
11.Rindermann, H. (2018). Cognitive Capitalism: Human Capital and the Wellbeing of Nations. Cambridge: Cambridge University Press.
12.Rochet, J.-C., Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association, 1 (4), 990–1029. DOI: 10.1162/154247603322493212.
13.Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations (3rd ed.). New York: Free Press.
14.System płatniczy (2017). Warszawa: Narodowy Bank Polski. Pobrane z: http://www.nbp.pl.
15.Van Hove, L. (2016). Metcalfe’s Law and network quality: An extension of Zhang et al. Journal of Computer Science and Technology, 31 (1), 117–123. DOI: 10.1007/s11390-016-1615-9.