Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Potencjał wzrostu wykorzystania kart płatniczych w transakcjach bezgotówkowych w Polsce

Autorzy: Michał Polasik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marta Jakubowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: obrót bezgotówkowy karty płatnicze sieć akceptacji
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (167-176)
Klasyfikacja JEL: E42 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualny stan rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, uwzględniając zarówno ich wydawnictwa dla konsumentów, jak i sieć akceptacji kart wśród przedsiębiorstw. Wykluczono wystąpienie bariery rozwojowej w tych dwóch obszarach, dzięki zidentyfikowaniu czynników rynkowych i realizowanych programów, wpierających obrót bezgotówkowy. Na podstawie danych statystycznych NBP opracowano prognozę dla zmian liczby realizowanych płatności kartami. Wyniki wskazały na wysoki potencjał wzrostu wykorzystania kart płatniczych do przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych na rynku polskim w horyzoncie czteroletnim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. DOI:10.7172/978-83-63962-30-2.
2.Harasim, J. (2013). Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
3.Jonker, N. (2013). Social costs of POS payments in the Netherlands 2002–2012: Efficiency gains from increased debit card usage. DNB Occasional Studies, 11(2).
4.Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności (2013). Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa. Pobrano z: http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/obrot-bezgotowkowy/koalicja.
5.Narodowy Bank Polski (2015). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. Warszawa.
6.Narodowy Bank Polski (2016). Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016. Warszawa.
7.Narodowy Bank Polski (2017). System płatniczy. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl.
8.Polasik, M. (2013). Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży – szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 79–102). Lublin: Wydawnictwo KUL.
9.Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 46 (1), 23–58. DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2015.002.
10.Polasik, M., Górka, J., Wilczewski, G., Kunkowski, J., Przenajkowska, K., Tetkowska, N. (2013). Time efficiency of Point-of-Sale payment methods: Empirical results for cash, cards and mobile payments. W: J. Cordeiro, L.A. Maciaszek, J. Filipe (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 141 (s. 306–320). Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-40654-6_19.
11.Polasik, M., Kunkowski, J., Maciejewski, K. (2012). Efekt siecowy na rynku usług płatniczych stosowanych w handlu internetowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87, 546–553.
12.Rochet, J.-C., Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association, 1 (4), 990–1029. DOI: 10.1162/154247603322493212.
13.Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy. Linz.
14.Solarz, M. (2013). Problem wykluczenia osób starszych z obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 347–370). Lublin: Wydawnictwo KUL.
15.Szymański, G. (2016). Rozwój płatności internetowych w polskim detalicznym handlu elektronicznym. Problemy Zarzadzania, 57 (1/1), 192–211. DOI: 10.7172/1644-9584.57.12.
16.Tochmański, A. (2013). Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 13–34). Lublin: Wydawnictwo KUL.
17.Zinman, J. (2004). Why use debit instead of credit? Consumer choice in a trillion-dollar market. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 191.