Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Approach to exploring users’ expectations of digital services’ functionality
(PRÓBA ZBADANIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW WOBEC FUNKCJONALNOŚCI USŁUG CYFROWYCH)

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (137-145)
Klasyfikacja JEL: C83 C88
Słowa kluczowe: oczekiwania użytkownika usługi cyfrowe e-commerce eksploracja tekstu strategia UX
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Radka Nacheva
University of Economics – Varna, Bulgaria Faculty of Computer Sciences Informatics Department

Snezhana Sulova
University of Economics – Varna

Abstrakt

Pod względem szybkiej adaptacji technologii w życiu codziennym, zwiększonej konkurencji między przedsiębiorstwami i ciągłych zmian preferencji klientów, firmy poszukują nowych sposobów zwiększenia udziału w rynku i podniesienia lojalności konsumentów. Niezbędna jest nowa strategia obsługi klienta, a mianowicie zastosowanie zasad projektowania aplikacji zorientowanych na użytkownika. Głównym celem artykułu jest zaproponowanie i zatwierdzenie opartego na ankietach podejścia do badania oczekiwań użytkowników odnośnie do funkcjonalności usług cyfrowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amin, Sh. (2017). UX Strategy and Creating Successful Products. Retrieved from: https://uxplanet.org/ux-strategy-and-creating-successful-products-9de855ab56da (4.01.2018).
2.Baty, St. (2009). What is an Experience Strategy? Retrieved from: http://johnnyholland.org/ 2009/06/what-is-an-experience-strategy/ (3.01.2018).
3.Baxter, K., Courage, C., Caine, K. (2015). Understanding Your Users: A Practical Guide to User Research Methods. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers.
4.Chen, Z., Zhu, S. (2011). The research of mobile application user experience and assessment model. Proceedings of 2011 International Conference on Computer Science and Network Technology (p. 2832–2835).
5.Consolvo, S. et. al. (2017). Mobile User Research: A Practical Guide. San Rafael: Morgan & Claypool.
6.Goldkuhl, G., Röstlinger, A. (2010). Development of public e-services - a method outline. Retrieved from: http://www.vits.org/publikationer/dokument/722.pdf (4.01.2018).
7.Goodman, E. et. al. (2012). Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner's Guide to User Research. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers.
8.Holgersson, J. (2014). User Participation in Public E-Service Development (Doctoral dissertation). Retrieved from: http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:760905/FULLTEXT01.pdf.
9.Kannan, P.K. (2013). Designing and Pricing Digital Content Products and Services: A Research Review. Review of Marketing Research (p. 97–114). Emerald Group Publishing.
10.Lang, J., Howell, E. (2017). Researching UX: User Research. SitePoint.
11.Levy, J. (2003). UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.
12.Loo, T. (2017). What is user experience strategy? Retrieved from: http://www.foolproof.co.uk/ thinking/what-is-user-experience-strategy/ (3.01.2018).
13.Miller, R. et. al. (2008). Information Systems Service Quality: An Examination of User Expectations. American Journal of Business, 2 (23), 37–42.
14.Monahan, K. et. al. (2008). An investigation into the use of field methods in the design and evaluation of interactive systems. Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction (BCS-HCI '08). Vol. 1 (pp. 99–108). Swinton: British Computer Society.
15.Nunnally, B., Farkas, D. (2016). UX Research. Sebastopol: O′Reilly.
16.Pagano, D., Bruegge, B. (2013). User involvement in software evolution practice: A case study. 35th International Conference on Software Engineering (ICSE) (pp. 953–962). San Francisco.
17.Roman, D. et. al. (2005). Web Service Modeling Ontology. Journal Applied Ontology, 1 (1), 77–106.
18.Sauro, J., Lewis, J. (2016). Quantifying the User Experience, Second Edition: Practical Statistics for User Research. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers.
19.Silva, P.A., Read, J.C. (2010). A methodology to evaluate creative design methods: a study with the BadIdeas method. Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction (OZCHI '10) (pp. 264–271). New York: ACM.
20.Walker, J., Baker, J. (2000). An exploratory study of a multi‐expectation framework for services. Journal of Services Marketing, 5 (14), 411–431.