Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (37-46)
Klasyfikacja JEL: L43 L87
Słowa kluczowe: rynek usług pocztowych liberalizacja cyfryzacja pozycja operatorów alternatywnych
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Abstrakt

Liberalizacja Rynku Usług Pocztowych umożliwiła otwarcie rynku przesyłek listowych i wprowadzenie konkurencji na tym rynku. Pozycja rynkowa konkurentów (tzw. operatorów alternatywnych) zaczęła słabnąć wskutek spadku liczby nadawanych przesyłek listowych. Zmusza to operatorów alternatywnych do podejmowania działalności na rynku paczek i przesyłek ekspresowych. Dynamiczny rozwój w tym obszarze utrudnia natomiast silna konkurencja.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35/2, 519–530.
2.Czaplewski, M. (2015). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomuni-kacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279).
3.Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena. Ekonomicz-ne Problemy Usług, 122.
4.Czaplewski, R. (2000). Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunika-cyjnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Die Revolution im Briefmarkt. Postmarkt im Umbruch. Pobrane z: www.postserver.at, s. 2 (5.12.2017).
6.Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104/1, 501–511.
7.Envelo lider cyfrowej modernizacji Polski (2017). Puls Biznesu, 7.12.
8.Holzki, L., Jedicke, H. Das Monopol der Deutschen Post ist kaum zu knacken. Pobrane z: https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article136573226/Das-Monopol-der-Deutschen-Post-ist-kaum-zu-knacken.html, s. 2–3 (17.10.2017).
9.Jaag, Ch. (2010). Bestimmungsfaktoren fuer die Wettbewerbsentwicklung in Briefmaerkten. Swiss Economics, Januar, 3.
10.KEP-Studie (2014). Marktanalyse. Die wirtschaftliche Bedeutung der KEP-Branche. Die Kurier- Express und Paketbranche in Deutschland. Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesver-bandes Internationaler Express- und Kurierdienste.
11.Kuraszkiewicz, R. (2017). Warto wspierać rodzimy biznes. Puls Biznesu, 15.11.
12.Main Developments in the Postal Sector (2010–2013). Study for the European Commission, DG Internal Market and Services. WIK-Consult.
13.Monitoring Brief- und KEP-Markt (2014). WIK Consult, s. 21.
14.Paczkomatowa ekspansja idzie jak po grudzie (2016). Puls Biznesu, 20.10.
15.Poczta postawi paczkowe centrum (2017). Puls Biznesu, 19.10.
16.Skorupska, J. (2017). E-commerce. Strategia – Zarządzanie – Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Trudne chwile prywatnej poczty (2016). Puls Biznesu, 18.05.
18.www.envelo.pl.