Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy

Autorzy: Agnieszka Moskal
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne fundusze akcji małych i średnich spółek stopa zwrotu
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: G11 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie związku między wielkością funduszy akcji małych i średnich spółek,a osiągniętymi przez nie stopami zwrotu. Postawiono hipotezę o braku jednoznacznej zależności wielkości funduszy i ich efektywności. W badaniu uwzględniono 17 funduszy akcji małych i średnich spółek dostępnych na polskim rynku finansowym. Zakres czasowy badania objął lata 2013–2017. W analizie posłużono rocznymi stopami zwrotu. Jako miarę wielkości funduszy przyjęto wartość aktywów netto (WAN), będących w ich zarządzaniu. Analiza wyników pozwoliła na wysnucie wniosku o braku jednoznacznego wpływu rozmiaru funduszy akcji na osiągane przez nie wyniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Busse, J., Chordia, T., Jiang, L., Tang, Y. (2013). How does size affect mutual fund performance?Evidence from mutual fund trades. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business. Working Paper.
2.Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J. (2004). Does fund size erode performance? Liquidity, organizational diseconomies, and active money management. American Economic Review, 94, 1276–1302.
3.Ciccotello, C.S., Grant, C.T. (1996). Equity fund size and grwoth: Implications for performance and selection. Financial Services Review, 1 (5), 1–12.
4.Dahlquist, M., Engstrom, S., Soderlind, P. (2000). Performances and Characteristics of Swedish mutual funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 3 (35), 409–423.
5.Dawidowicz D. (2011). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Metody oceny. Analiza. Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.
6.Edelen, R., Evans, R., Kadlec, G. (2007). Scale Effects in Mutual Fund Performance: The Role of Trading Costs. Working Paper. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=951367, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.951367 (30.04.2018).
7.Ferreira, M., Keswani, A., Miguel, A., Ramos, S. (2013). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. Review of Finance, 2 (17), 483–525.
8.Otten R., Bams D. (2002). European mutual fund performance. European Financial Management, 1 (8), 75–101.