Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw

Autorzy: Mirosława Mioducka
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Joanna Małecka
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa internacjonalizacja ryzyko walutowe zarządzanie ryzykiem instrumenty pochodne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (83-93)
Klasyfikacja JEL: D81 F13 F18 F23 L22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wejście Polski do Unii Europejskiej zwiększyło szanse małych i średnich przedsiębiorstw na zmianę strategii prowadzenia działalności firmy i skierowanie jej na rynki międzynarodowe. Rozwój przedsiębiorczości wymusił na właścicielach przedsiębiorstw wypracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem w wymianie zagranicznej. W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów bankowych, z których korzysta polski sektor MSP w celu minimalizowania ryzyka walutowego, oraz które z form prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej zakupują takie instrumenty finansowe. Wyniki badań oparte są na danych z raportów i publikacji udostępnionych przez instytucje rynku finansowego oraz badań własnych wykonanych na podstawie danych empirycznych udostępnionych przez jeden z polskich banków komercyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Own, B., Minhat, M., Gao, Simon, S. (2018). Stock options and credit default swaps in risk management. Journal of International Financial Markets Institutions & Money, 53, 200–2014. DOI: 10.1016/j.intfin.2017.09.021.
2.Bhagawan, P., Lukose, J. (2018). The determinants of currency derivatives usage among Indian non-financial firms An empirical study. Studies in Economics and Finance, 34 (3), 263–382.DOI: 10.1108/SEF-09-2014-0172.
3.Czernik, A., Stefański, M. (2016). Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój. Warszawa: Polityka Insight. Pobrano z: https://static3.bzwbk.pl/asset/m/a/l/male-i-srednie-firmy--w-polsce2_-polityka-insight_61682.pdf?_ga=2.121283851.2027830316.1500979429-873373943.1489735486.
4.Diaz, M., Vaquero, J.D. (2017). Foreign currency risk management practices in Spanish companies:An empirical analysis. Aestimatio – the IEB International Journal of Finance, 14, 128–163.
5.Gulanowski, D., Papadopoulos, N., Plante, L. (2018). The role of knowledge in international expansion: Toward an integration of competing models of internationalization. Review of International Business and Startegy, 28 (1), 35–60. DOI: 10.1108/RIBS-09-2017-0077.
6.Hentschel, L., Kothari, S.P. (2001). Are corporations reducing or taking risk with derivatives? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36 (1), 93–118. DOI:10.2307/2676199.
7.Hsiao, Y., Tsai, W. (2018). Financial literacy and participation in the derivatives markets. Journal of Banking & Finance, 88, 15–29. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.11.006.
8.Jermann, U.J., Yue, V.Z. (2018). Interest rate swaps and corporate default. Journal of Economics Dynamics & Control, 88, 104–120. DOI: 10.1016/j.jedc.2018.01.022.
9.Jorge, M.J., Augusto, M.G. (2016). Is hedging successful at reducing financial risk exposure? Applied Econimics, 48 (39), 3695–3713. DOI:10.1080/00036846.2016.1142663.
10.Kasperkowiak, W., Małecka, J., Łuczka, T. (2017). Risk in the internationalisation of small and medium-sized enterprises – selected aspects. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praga: Oeconomica.
11.Kim, S.F., Chance, D.M. (2018). An empirical analysis of corporate currency risk management policies and practices. Pacific-Basin Finance Journal, 47, 109–128. DOI: 10.1016/j.pacfin.2017.12.004.
12.Laborda, R. (2018). Optimal combination of currency strategies. North American Journal of Economics and Finance, 43, 129–140. DOI: 10.1016/j.najef.2017.10.010.
13.Łuczka, T., Przepióra, P. (2010). Finanse międzynarodowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
14.Łuczka, T., Małecka, J. (2017). Prospects for increasing international trade volumes of selected micro and small enterprises in Poland. Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises Conference proceedings DENSME 2017, Pobrano z: http://demsme.cms.opf.slu.cz/ images/demsme2017proceedings.pdf.
15.Małecka, J.(2017). The role of SMEs in international trade: Selected aspects, Institute of Economic Research Working Papers, No. 68/2017. Pobrano z: http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.badania-gospodarcze.pl%2Fimages%2FWorking_Papers%2F2017_No_68.pdf;h=repec:pes:wpaper:2017:no68.
16.Małecka, J., Łuczka T., Šebestová, J., Šperka, R. (2017). Economic Activity, Social Conditions and Entrepreneurship in Poland – Selected Aspects. Copernican Journal of Finance & Accounting, 3 (6), 47–61. DOI: 10.12775/CJFA.2017.016.
17.Miciuła, I. (2012). Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 734. Studia i Prace WNEiZ US, 28, 67–80.
18.NBP (2016a). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Pobrano z: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/polska2016.pdf.
19.NBP (2016b). Szybki Monitoring NBP. Warszawa: Instytut Ekonomiczny. Pobrano z: http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_4_kw_2016.pdf .
20.Orzeł, J. (2012). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.[PARP] (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017. Pobrano z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf .
22.Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. the Individual – Opportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar Pub.
23.Tse, CH., Yu, L.H., Zhu, J.J. (2017). A Multimediation Model of Learning by Exporting: Analysis of Export-Induced Productivity Gains. Journal of Management, 43 (7), 2118–2145. DOI:10.1177/0149206315573998.
24.Tymoczko, I. (2009). Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym. Bank i Kredyt, 40 (3), 71–92.
25.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. nr 183, poz. 1358