Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce

Autorzy: Edyta Cegielska
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: inwestycje venture capital start-upy finansowanie start-upów
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (29-39)
Klasyfikacja JEL: G24 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Start-upy to przedsiębiorstwa innowacyjne, działające m.in. w obszarze tzw. wysokich technologii. Wprowadzają nowe produkty lub usługi na rynek testując jednocześnie nowe modele biznesowe. Jednym z głównych problemów, przed jakimi stoją start-upy jest pozyskanie kapitału na rozwój. Istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw znajdujących się w początkowych fazach działalności odgrywają fundusze venture capital, inwestujące nie tylko swój kapitał, ale będące również organem doradczym w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena aktywności inwestycyjnej funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce. Do realizacji celu wykorzystano dane Eurostatu. W analizie wykorzystano podstawowe miary statystyki opisowej. Wyniki wskazują, że w ciągu ostatnich lat wzrasta rola inwestycji venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce. Z roku na rok zwiększa się nie tylko liczba sfinansowanych przedsiębiorstw będących w fazie start-up stage, ale również łączna wartość inwestycji venture capital. Badania dowodzą, że inwestorzy venture capital w Polsce są zainteresowani głównie dwiema fazami rozwoju start-upów, są to later stage i start-up stage. W niewielkim stopniu finansują przedsiębiorstwa w fazie seed stage.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronsson, M. (2004). Education matters – but does entrepreneurship education? An interview with David Birch. Academy of Management Learning & Education, 3 (3).
2.Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
3.Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. (2017). Polskie Startupy – Raport 2017. Warszawa: Fundacja Startup Poland.
4.Beck, T., Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and Medium-size Enterprises: Access to Finance as Growth Constraint. Journal of Banking & Finance, 30 (11).
5.Bertoni, F., Tykvová, T. (2012). Which Form of Venture Capital is Most Supportive of Innovation? Pobrano z: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12018.pdf (12.03.2018).
6.Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Calopa, M.K., Horvat, J., Lalic, M. (2014). Analysis of financing sources for start-up companies.Management Journal of Contemporary Management Issues, 19 (2), 19–44.
8.Caselli, S., Gatti, S., Perrini, F. (2009). Are Venture Capitalists a Catalyst for Innovation? European Financial Management, 151, 92–111.
9.Caselli, S., Negri, G. (2018). Private Equity and Venture Capital in Europe, Techniques and Deals. London: Academic Press.
10.Chemmanur, T.J., Chen, Z. (2014). Venture Capitalists Versus Angels: The Dynamics of Private Firm Financing Contracts. Review of Corporate Finance Studies, 3 (1–2), 39–86. https://doi.org/10.1093/rcfs/cfu009.
11.Chemmanur, T., Krishnan, K., Nandy, D. (2011). How does Venture Capital Financing Improve Efficiency in Private Firms ? A Look Beneath the Surface. Review of Financial Studies, 24 (12), 4037–4090.
12.Davila, A., Foster, G., Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of Business Venturing, 18 (6), 689–708. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00127-1.
13.Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce (czerwiec 2016). Deloitte. Pobrano z: www2.deloitte. com (12.03.2018).
14.Giustacchini, A. (2014). Start-ups’ Development. Best practices to create a thriving and dynamiceco system. Government of South Australia (s. 21–40). Pobrano z: www. piari.it/report09today/Giustacchini.pdf. (12.03.2018).
15.Hazudin, S., Kader, M., Tarmuji, N., Ishak, M., Ali, R. (2015). Discovering Small Business Startup Motives, Success Factors and Barriers: A Gender Analysis. Procedia Economics and Finance, 31.
16.Hofstrand, D. (2013). Financing Stages for Start-up Businesses. Ag Decision Maker, April, File C5–91.
17.Hellmann, T., Puri, M. (2000). The interaction between product market and financial startegy: the role of venture capital. Review of Financial Studies, 13 (4), 959–984.
18.Hellmann, T., Puri, M. (2002). Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence (September 2000). AFA 2001. Working Paper vol. 57 (s. 169–197). New Orleans: Sauder School of Business Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=243149; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.243149.
19.Hellmann, T., Thiele, V. (2015). Friends or foes? The interrelationship between angel and venture capital markets. Journal of Financial Economics, 115 (3), 639–653. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.009.
20.Kelly, R., Hankook, K. (2013). Working Paper Series Venture Capital as a Catalyst for High Growth,Working Paper 2013-01. Pobrano z: http://www.ic.gc.ca/eic/site/eas-aes.nsf/eng/h_ra02218.html (12.03.2018).
21.Kortum, S., Lerner, J. (2000). Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation. Rand Journal of Economics, 31 (4), 674–692.
22.Paglia, J.K., Harjoto, M.A. (2014). The effects of private equity and venture capital on sales and employment growth in small and medium-sized businesses. Journal of Banking Finance, 47, 177–197. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.023.
23.Podręcznik Oslo: OECD. Oslo Manual, 3rd ed. OECD, Eurostat. Pobrano z: www.oecd.org (14.03.2018).
24.Puri, M., Zarutskie, R. (2012). On the Life Cycle Dynamics of Venture Capital and Non Venture-Capital Financed Firms. Journal of Finance, 67 (6), 2247–2293. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01786.x.
25.Peneder, M. (2010). The impact of venture capital on innovation behaviour and firm growth. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 12, 83–107.
26.Raport Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (2017). Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 roku. Gdańsk: Taylor Economics.
27.Rossi, M. (2015). The role of venture capitalfunds in financinginnowation in Italy. Constraints and challenges for innovative small firms. International Journal of Globalisation and Small Business, 7 (2), 162–180.
28.Ripsas, S., Tröger, S. (2015). DSM – Deutscher Startup Monitor 2015. Pobrano z: www.deutscherstartupmonitor. de/fileadmin/dsm/dsm-15/studie_dem_2015.pdf (12.04.2018).
29.Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Publishing Group.
30.Savaneviciene, A., Venckuviene, V., Girdauskiene, L. (2015). Venture Capital a Catalyst for Start-Ups to Overcome the “Valley of Death”: Lithuanian Case. Procedia Economics and Finance,26 (15), 1052–1059. https://doi.org/10.1016S2212-5671(15)00929-6.
31.Sandlund, J. (2013). Investment crowdfunding: Average transaction sizes. Pobrano z: http://www.thecrowdcafe.com/investment-crowdfunding/average-transaction-size (12.04.2018).
32.Skala, A., Kruczkowska, E. (2016). Polskie Startupy 2016 – Raport. Fundacja Startup Poland.
33.Tan, Y., Huang, H., Lu, H. (2013). The effect of capital investment-evidence from China’s Small and Medium-Sized enterprises board. Journal of Small Business Management, 51 (1), 138–157.
34.Venture capital investment by detailed stage of development (from 2007, source: EVCA). Eurostat. Pobrano z:www. ec.europa/eu (20.02.2018).
35.Venckuviene, V. (2014). Building of Innovation Capacity in Venture Capital Backed Companies : Qualitative Research Approach. Business Management Dynamics, 3 (10), 59–68.
36.Zasępa, P. (2018). Rozwój polskiego rynku funduszy venture capital oraz private equity.
37.W: S. Wieteska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw (s. 179–189). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
38.Zavatta, R. (2008). Financing Technology Entrepreneurs and SMEs in Developing Countries, Washington, DC: infoDev,World Bank.
39.Zwilling, M. (2015). 7 Seed-Stage Funding Sources That Might Finance Your Startup. Pobrano z: www. entrepreneur.com (12.03.2018).
40.European Private Equity Activity (2016). Statistics on Fundrising, Investments & Divestments.Invest Europe. Pobrano z: www.inwesteurope.eu (10.03.2018).