Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-37
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy: Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: RODO GDPR ochrona danych osobowych system informatyczny zarządzania
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (379-388)
Klasyfikacja JEL: K00 K22 L38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono podstawowe aspekty wdrożenia RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach. Duże podmioty posiadają zazwyczaj rozbudowane działy prawne i IT, które w profesjonalny sposób dostosują organizację do nadchodzących zmian. W mniejszych organizacjach RODO budzi niepokój i niepewność. Punktem wyjścia w artykule są zmiany, jakie wchodzą w życie 25 maja 2018 roku. W dalszej kolejności wskazano wymagania dla systemów informatycznych pod kątem ochrony danych osobowych. Trzecia część artykułu wskazuje na potencjalne rozwiązania, które są stosowane w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksic A. (2017). Protect your sensitive data using SAP HANA’s new dynamic data masking. Pobrano z: https://blogs.sap.com (21.01.2018).
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2).
3.Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (t. 1).
4.Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze-pływu tych danych. Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/2351 (21.01.2018).
5.http://www.wszystkoorodo.pl/rejestr-czynnosci-przetwarzania-cz-ii (21.01.2018).
6.Kania, R. (2017). Małe firmy też muszą zabezpieczyć dane osobowe. Rzeczpospolita. Pobrano z: http://www.rp.pl/Firma/303229994-Male-firmy-tez-musza-zabezpieczyc-dane-osobo we.html (21.01.2018).
7.Kania-Stachura, J. (2017). Rejestr czynności przetwarzania. Cz. 2. Pobrano z: http://www.wszystkoorodo.pl (21.01.2018).
8.Kołodziej, M. (2017). Własna serwerownia, kolokacja czy hosting? ABIExpert, 3 (4), 33–35.
9.Projekt z dnia 12 września 2017 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl (21.01.2018).
10.Projekt z dnia 12 września 2017 r. ustawy o ochronie danych osobowych – ocena skutków regula-cji. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl (21.01.2018).
11.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/10574 (21.01.2018).
12.SAP Data Anonymization – FAQ (2017). Pobrano z: http://www.sap.com/data-anonymization (21.01.2018).
13.SAP UI Data Security (2017). Pobrano z: http://www.sap.com (21.01.2018).
14.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922. Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/10984 (21.01.2018).